เกี่ยวกับ สมาคมฯ

สมาชิกของ สมาคมไทย-ญี่ปุ่น โชโตกัน คาราเต้ (ประเทศไทย) จำเป็นต้องทราบว่าเราขึ้นตรงกับ องค์กรใดบ้าง;
- สมาคมคาราเต้แห่งประเทศญี่ปุ่น-JKA (HQ.)  | สำหรับการเข้าร่วมแข่งขันและฝึกซ้อม ตาม สังกัด คาราเต้ โชโตกัน ทั้งในและต่างประเทศ
- สมาคมคาราเต้ แห่งประเทศไทย - TKF | สำหรับบรายการแข่งขันภายในประเทศ และ การคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติ ในรายกาย Seagame, Asiangame, etc.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความ คาราเต้

สำหรับ การส่งบทความหรือส่งข้อมูลที่เป็น ประโยชน์ เพื่อเผยแพร่ แก่ ผู้ที่สนใจใน ศิลปป้องกันตัว คาราเต้-โด ... กรุณาลงทะเบียน เวปไซท์ และส่งอีเมลย์ ยืนยัน การเป็นนักเขียนของเวปไซท์ ทางเจ้าหน้าที่ จะตรวจสอบและอนุมัติ เป็นรายบุคคล

! บทความที่น่าสนใจ

Presets
BG Color
BG Patterns
Accent Color
Apply