"สยามแคมป์"

สยามแคมป์ 2023  update (Pending)

(ค่ายฝึกซ้อมนานาชาติ โชโตกัน คาราเต้ ครั้งที่ 20 - กรุงเทพมหานครฯ)

siamcampad

Share


"สยามแคมป์" - การเข้าค่ายฝึกซ้อมระดับนานาชาติ ของ โชโตกัน คาราเต้ ในประเทศไทย ซึ่ง ได้เริ่ม ครั้งแรกในปี ค.ศ.2000 โดยเซนเซ อาจารย์ผู้สอนระดับโลก 3 ท่าน เป็นผู้ริเริ่มได้แก่ ท่านอาจาย์โอมูระ ท่านอาจารย์โอจิ ท่านอาจารย์สุกิมูระ และได้ปฏิบัติสืบเนื่อง มากว่า 20 ปี ซึ่งช่วงเวลาในการจัด จะอยู่ในช่วง สัปดาห์แรก หรือ สัปดาห์ที่สอง ของทุกปี

จัดรายการโดย

สมาคมไทย-ญี่ปุ่น โชโตกัน คาราเต้ (ประเทศไทย)
( JKA Thailand )

อาจารย์ผู้สอน :

1. อาจารย์ ฟุจิคิโยะ โอมูระ  8 dan อาจารย์ผู้สอน สมาคมคาราเต้ ประเทศญี่ปุ่น สาขาประเทศไทย
2. อาจารย์ ทัตซึยะ นากะ 7 dan อาจารย์ผู้สอน สมาคมคาราเต้ ประเทศญี่ปุ่น (สำนักงานใหญ่)
3. อาจารย์ผู้ช่วย - dan อาจารย์ผู้สอน สมาคมคาราเต้ ประเทศญี่ปุ่น (สำนักงานใหญ่)
4. อาจารย์ผู้ช่วย - dan  

 

ตารางการฝึกซ้อม :

วัน 

เวลา กิจกรรม
วันศุกร์ ที่ xx มกราคม 2023update
09:00 - 09:30
09:30 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 13:00
ลงทะเบียน
ฝีกซ้อมช่วงที่ 1
พัก
ฝีกซ้อมช่วงที่ 2
วันเสาร์ ที่ xx มกราคม 2023update
09:30 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 13:00
ฝีกซ้อมช่วงที่ 1
พัก
ฝีกซ้อมช่วงที่ 2
วันอาทิตย์ ที่ xx มกราคม 2023 update

09:30 - 11:00
11:00 - 11:30 
11:30 - 13:00

ฝีกซ้อมช่วงที่ 1
พัก
ฝีกซ้อมช่วงที่ 2

TRAINING PLACE : 
์Not decide yet
(FOR TAXI DRIVER - Read in Thai)

 

 

Presets
BG Color
BG Patterns
Accent Color
Apply