“บูชิโด” : วิถีแห่งซามูไร

เป็นเวลาหลายศตวรรษ ที่ ปรัชญาของซามูไร  วิถีแห่งนักสู้ เป็นที่กล่าวขาน ในประเทศญี่ปุ่น และ แพร่ขยายไปทุกมุมโลก พื้นฐานคำสอน ของ นิกายเซน ได้บ่มเพาะ หลักปฏิบัติ และการดำเนินชีวิตของ ซามูไร  ซึ่งความจริงแล้ว การกำเนิดขึ้นของ ซามูไร นั้นเพื่อรับใช้ เจ้านาย หรือ ไดเมียว ไปจนถึง โชกุน ผู้ปกครองเมือง  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายต่างที่กำหนดขึ้น  “การปฏิบัติตน ที่เคร่งครับสืบเนื่องกัน หลายอายุคน ทำให้เกิดหลักปฏิบัต ที่เคร่งครัด ของ ซามูไร”  ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติ ที่สำคัญของคนที่เป็นนักสู้ ทุกคน

 

samurai-1860-1880 บูชิโด จะขึ้นอยู่หลักปฏิบัติ 7 ประการ ซึ่งเป็นหลักการสำคัญ ในการดำเนินชีวิตไปจนชั่วชีวิตของซามูไร

 1. 正義 - seigi : The right decision and rectitude
  การรู้จักการตัดสินใจทำในสิ่งถูกต้อง และ เชื่อมันในการกระทำนั้น
 2. 勇氣 - yuki : Bravery and heroism
  มีความกล้าหาญ  สำหรับซามูไร จะต้องมีความกล้าหาญกล้าเผชิญหน้า กับ ทุกสิ่ง แม้แต่ความกลัวที่เกิดขึ้นภายในจิตใจตนเอง
 3. - jin: Compassion and benevolence to all
  มีความเห็นอกเห็นใจและความเมตตากรุณา กับทุกสิ่งรอบตัว หลักการนี้ เป็นหลักธรรมที่ยิ่งใหญ่ สิ่งทำให้ ซามูไร มีลักษณะเป็นผู้มีเมตตาธรรมสูงส่ง น่ายกย่อง
 4. 礼儀 - reigi : Courtesy and right action
  เป็นผู้มีมารยาทและปฏิบัติตนถูกกาละเทศะ การวางตัวที่เหมาะสม จะเป็นบุคลิกที่สำคัญของนักสู้
 5. - makoto: Truthfulness and utter sincerity
  เป็นผู้มีความจริงใจ   การปฏิบัตตนอย่างตรงไปตรงมา มีความจริงใจ ไม่พูดโกหก หลอกลวง ทำให้ซามูไร มีความน่าเชื่อถือ และได้รับความไว้วางใจ
 6. 名誉 - meiyo: Honor and glory
  ยึดถือเกียรติยศและศักดิ์ศรี เป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งแห่งชีวิต เป็นการนับถือตัวเอง มิใช่ยกตนเอง
 7. 忠義 - chugi: Devotion and loyalty
  มีความจงรักภักดี ในหลายครั้ง ซามูไรยอมสู้ จนตัวตาย เพื่อปกป้อง เจ้านายเหนือหัว ซึ่งสิ่งนี้ เองทำให้ ซามูไร  ได้รับความไว้วางใจ ให้อยู่ข้างกาย เจ้านายชั้นผู้ใหญ่ ในสังคมศักดินาของญี่ปุ่น มาช้านาน

Satsuma-samurai จิตวิญญาณของนักสู้ และ ความกล้าหาญจะเป็นหลักการสำคัญ ของ บูชิโด แต่สำหรับซามูไรแล้ว เป้าหมายสูงสุด ของ บูชิโด จะเป็น คุณธรรมที่สมบูรณ์แบบ ทั้งด้านความคิด และ การกระทำซามูไรแต่ละคน จะปฏิบัตตนอย่างเคร่งครัด มีความระมัดระวัง มารยาทในพิธีการต่างๆ เพื่อที่จะส่งเสริมให้ การดำเนินชีวิตประจำวัน  ประสานสอดคล้องกัน ระหว่างร่างกายกับจิตใจ ทำให้จิตใจเกิดความสงบ แม้จะเผชิญหน้า ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก  สำหรับคาราเต้ จะยึดหลักปฏิบัติ ของ บูชิโด เช่นเดียวกัน สืบเนื่องมาจากการปลูกฝังแนวคิดตั้งแต่อดีต ซึ่งปัจจุบัน คาราเต้ ก็ยังคงสืบทอดแนวคิด ต่างๆ ของ บุชิโด ซึ่งเป็นหลักการที่เป็นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของศิลปะการป้องกันตัว

เรื่องโดย :  Mr.空手道

Presets
BG Color
BG Patterns
Accent Color
Apply