ชมรมคาราเต้ จังหวัดเชียงราย

สมาคมคาราเต้-โด จังหวัดเชียงราย

 

วัน - เวลา :

กรุณาสอบถามผู้สอน โดยตรง
สถานที่ :
สมาคมกีฬา จังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
อาจารย์ผู้สอน:
  • อาจารย์สมบูรณ์ นวอรหาธิกุล ( สายดำขั้นที่ 3 )
    อาจารย์ผู้สอน สมาคมคาราเต้-โด จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร :

0-5375-6964,089 758 2610 อาจารย์สมบูรณ์ นวอรหาธิกุล

 
Presets
BG Color
BG Patterns
Accent Color
Apply