เกี่ยวกับ สมาคมฯ

ถึงเวลาสำหรับ นักคาราเต้ รุ่นใหม่ แล้ว - JKA Thailand

คาราเต้ ในประเทศ, คาราเต้-โด ได้รับการบรรจุเป็นชนิดกีฬาหนึ่ง ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา ซึ่งทางสมาคม คาราเต้ แห่งประเทศไทย และ สมาคมไทย-ญี่ปุ่น โชโตกัน คาราเต้ (ประเทศไทย) ได้ให้ความร่วมร่วมมือ ในการเตรียมพร้อม เพื่อให้การจัดการแข่งขัน จนประสบผลสำเร็จ ในปัจจุบันนั้น จำนวนสมาชิกของสมาคมไทย-ญี่ปุ่น โชโตกัน คาราเต้ (ประเทศไทย) มีจำนวนมากขึ้น ผู้สอนของสมาคมฯ เอง จำเป็นต้อง พัฒนาทักษะ การสอน ให้มีประสิทธิภาพ และ เป็นระบบเพื่อให้ทันกับการเพิ่มจำนวน ของสมาชิก ผู้ฝึก คาราเต้ และจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะขอความร่วมมือ กับสมาชิกทุกคน ในสมาคม ช่วยกันหาแนวทาง ในการแก้ไข และวางแผนการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้น

Join JKA THAILAND

 

 • สยามแคมป์
  การเข้าค่ายฝึกซ้อมระดับนานาชาติ โดยอาจารย์ผู้สอน ระดับโลก ซึ่งจะจัดขึ้น ในช่วง สัปดาห์แรก หรือ สัปดาห์ที่สอง ของ ทุกปี
 • กิชิ ฟุนาโกชิ คัพ
  การแข่งขันชิงแชมป์โลก โชโตกันคาราเต้ โดย สมาคมคาราเต้ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะจัดทุกๆ 3 ปี
 • JKA Asia-Oceania Conference
  การประชุม สัมนา โชโตกัน คาราเต้ ภาคพื้นเอเชีย โอเซียเนีย ช่วงปลายปี ของทุกปี
 • การสอบเลื่อนสาย
  ทางสมาคมจะจัดสอบสาย ทุกๆ 2-3 เดือน
 

น่าสนใจ ? ต้องการเป็นสมาชิก โชโตกัน คาราเต้


ดาวน์โหลด ใบสมัคร
 
 

SIAM CAMP

ร่วมซ้อม กับ เพื่อนโชโตกัน นานาชาติsiam camp

JKA Conference

พัฒนาทักษะ กับ อาจารย์ระดับโลก  seminar

KARATE TOURNAMENT

การพัฒนาเทคนิค เพื่อ ความเป็นเลิศทางกีฬา Championship
 
 

ภาพรวมกิจกรรมภายในสมาคมฯ

 • การฝึกซ้อมประจำวัน
  เราถือว่าเป็นกิจกรรมหลัก ดังนั้นเราควรปลูกฝัง ให้สมาชิกใหม่ ได้เข้าใจและปฏิบัติตาม
 • การสอบเลื่อนสาย (จัดสอบ 2-3 เดือน/ครั้ง)
  ทางสมาคมได้ใช้มาตรฐานการสอบ ของสมาคมคาราเต้แห่งประเทศญี่ปุ่น (JKA)
  จัดเก็บค่าธรรมเนียมและจัดทำใบวุฒิบัตร ในกรณีที่ผ่านระดับสายดำ จะขึ้นตรงกับ Japan Karate Association (JKA)
 • การเข้าค่ายฝึกซ้อมคาราเต้
  เพื่อพัฒนาทักษะทั้งทางร่างกายและจิตใจ
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
  ลานเอนกประสงค์ เซ็นทรัลเวิลด์พลาซ่า สปอนเซอร์ โดย เบียร์สิงห์
 • "Kagami Biraki, Mochi Tsuki"
  งานประเพณี ตำโมจิ ในเทศกาล วันขึ้นปีใหม่
  จะมีการจัดทุกปี เพื่อบ่งบอกถึงการเริ่มต้น การฝึกในฤดูกาลใหม่ ซึ่ง สำหรับนักคาราเต้ เราถือว่าเป็นการพัฒนาร่างกายและจิตใจให้เพิ่มขึ้น
 • รายการแข่งขันภายในประเทศ
  ชิงแชมป์ โชโตกัน คาราเต้ แห่งประเทศไทย(JKA Thailand)
  ชิงแชมป์ คาราเต้-โด แห่งประเทศไทย (TKF)
  กีฬาแห่งชาติ (กกท.)
  ชิงแชมป์ คาราเต้-โด ระดับเยาวชนศึกษา
  ชิงแชมป์ คาราเต้-โด ระดับอุดมศึกษา (กีฬามหาวิทยาลัย)
  ชิงแชมป์ คาราเต้-โด กีฬาพลศึกษา
 • รายการแข่งขันต่างประเทศ
  Gichin Funakoshi Cup (JKA HQ.)
  Sea Games (AKF)
  Asian Games (AKF)
  Asian Karate-do Championship (AKF)
  World Karate-do Championship (WKF)
  Etc.
 
Omura Sensei
 
 
Presets
BG Color
BG Patterns
Accent Color
Apply