ปรมาจารย์คาราเต้

ปรมาจารย์ กิอิชิน ฟุนาโกชิ

 

Share

หน้าแห่งประวัติศาสตร์ ปรมาจารย์ คาราเต้-โด

ปรมาจารย์ กิอิชิน ฟุนาโกชิ เกิดในตระกูลซามูไร ในปี 1870 รัชสมัยเมจิ ที่ 3  ในเมืองนาฮา จังหวัดโอกินาว่า เนื่องจากในวัยเด็ก เป็นคนมีสุขภาพอ่อนแอ จึงได้เข้ารับการฝึกคาราเต้ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ (ขณะนั้น คาราเต้ ถูกเรียกว่า ศิลปะป้องกันตัว Ryukyuan ) ในปี 1913 รัชสมัยไทโช ที่ 2  ท่านได้ดำรงตำแหน่ง เป็นประธานของสมาคมศิลปะป้องกันตัวแห่งโอกินาว่า (Okinawa Shobukai)

ในปี 1922 รัชสมัยไทโชที่ 11 ท่านได้นำคาราเต้ ไปเผยแพร่สู่แผ่นดินใหญ่ ของญี่ปุ่น ระหว่างงานนิทรรศการ พลศึกษาแห่งชาติ ที่จัดขึ้นครั้งแรกในกรุงโตเกียว การสาธิตครั้งนั้นได้รับความสำเร็จใหญ่หลวง สืบเนื่องมาจาก บุคลิกลักษณะ อันเปี่ยมไปด้วย แรงบันดาลใจของท่านปรมาจารย์กิอิชิน ฟุนาโกชิ ซึ่งได้สั่งสมและฝึกฝนศิลปะป้องกันตัว ในแบบฉบับของชาติญี่ปุ่น ท่านจะเน้นเสมอ ถึงแง่มุมทางจิตวิญญาณ ของคาราเต้ เช่น ความกล้าหาญ ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความมีคุณธรรม และการควบคุมตนเอง

ท่านปรมาจารย์กิอิชิน ฟุนาโกชิ ได้ตัดสินใจย้ายถิ่นฐานมาที่ โคอิชิกาวา กรุงโตเกียว เพื่อเผยแพร่ คาราเต้ให้เป็นเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่ปี 1924 รัชสมัยไทโชที่ 13 ท่านได้เปิดสอนในสถานศึกษาต่างๆ อาทิเช่น มหาวิทยาลัยเคโอ มหาวิทยาลัยโตเกียว มหาวิทยาลัยทักคุโชคุ มหาวิทยาลัยฮิโตสึบาชิ มหาวิทยาลัยวาเซดะ มหาวิทยาลัยโฮเซ มหาวิทยาลัยชูโอ มหาวิทยาลัยเซนชู และวิทยาลัยเภสัชกรแห่งประเทศญี่ปุ่น

 • 1922 จัดสาธิต คาราเต้ เป็นครั้งแรก
 • 1929 เปลี่ยนชื่อ คาราเต้ จาก Karate-jutsu เป็น Karate-do
 • 1936 ได้เขียนตำราบันทึก เกี่ยวกับ คาราเต้-โด และในเดือน ตุลาคม ได้รับการประกาศเกียติคุณจากพระมหาจักรพรรดิ
 • 1943 ได้เขียนคำแนะนำเกี่ยวกับ คาราเต้-โด
 • 1948 ก่อตั้งสมาคมคาราเต้แห่งประเทศญี่ปุ่น ดำรงตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอน
 • สิงหาคม 1957 ถึงแก่กรรม ขณะมีอายุได้ 88 ปี

 

 

 

 

ปรมาจารย์มาซาโตชิ นากายาม่า

ท่านอาจารย์ผู้ได้ชื่อว่า เป็นผู้พัฒนาทักษะ คาราเต้ ให้เข้ากับ หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

ท่านปรมาจารย์มาซาโตชิ นากายาม่า ได้เป็นบุคคลผู้หนึ่ง ที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์คาราเต้ เนื่องจากเป็นผู้ริเริ่ม ตั้งมาตรฐาน ต่างๆ เกี่ยวกับ คาราเต้-โด อาทิเช่น แต่งตำรา การเรียนการสอน คาราเต้ (ยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน) การกำหนด กติกา วางรากฐาน การแข่งขัน  ท่านปรมาจารย์มาซาโตชิ นากายาม่า เป็นศิษย์โดยตรงจาก ท่านปรมาจารย์กิอิชิน และยังเป็นท่านอาจารย์ ของอาจารย์ โอมูระ ผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าผู้สอนของทางสมาคมโชโตกันคาราเต้ แห่งประเทศไทย

 • 1913 เกิดในจังหวัด ยามากุจิ
 • 1932 เรียนที่มหาวิทยาลัย ทักคุโชคุ
 • 1937 ศึกษาต่อ ด้านวัฒนธรรมตะวันออก มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีน
 • 1948 ร่วมก่อตั้ง สมาคมคาราเต้ แห่งประเทศญี่ปุ่น
 • 1958 ดำรงตำแหน่งเป็น ปรมาจารย์อาวุโส สมาคมคาราเต้ แห่งประเทศญี่ปุ่น
 • 1987 ถึงแก่กรรม ขณะมีอายุได้ 74 ปี

Ref : The above information has been taken from the J.K.A information guide book. 

 
Presets
BG Color
BG Patterns
Accent Color
Apply